Садржај књиге

уреди
 1. Увод
 2. Историја писама
  1. Запис мита
  2. Од мита до слике
  3. Од слике до идеограма
  4. Кинсеки пут: од идеограма до логограма
  5. Медитерански пут: од идеограма до записа слога и гласа
  6. Корејски пут: од идеограма до записа фонолошке особине
 3. Типови писама
  1. Митска писма
  2. Сликовна писма
  3. Идеографска писма
  4. Логографска писма
  5. Писма заснована на слогу
   1. Слоговна писма
   2. Консонантска писма
   3. Азбучно-слоговна писма
  6. Азбучна писма
   1. Азбучна писма са фонолошким правописима
   2. Азбучна писма са морфолошко-историјским правописима
  7. Фонолошка писма
 4. Правопис
 5. Таксономија писама
 6. Литература

Књиге о говору и писму

уреди
 1. Говор
 2. Писмо

Књиге из области науке о језику

уреди
 1. О науци о језику
 2. Развој науке о језику
 3. Лингвистика
  1. Увод у лингвистику
  2. Синхронијска лингвистика
  3. Дијахронијска лингвистика
  4. Контекстуална лингвистика
  5. Когнитивна лингвистика
  6. Социолингвистика
  7. Примењена лингвистика
  8. Око лингвистике
   1. Језичка патологија
   2. Лингвистичка графологија
   3. Типографија
   4. Семиологија
  9. Методе лингвистичког истраживања
   1. Дескриптивна лингвистика
   2. Формална лингвистика
   3. Генеративна лингвистика
   4. Интердисциплинарна лингвистичка истраживања
 4. Говор и писмо
  1. Говор
  2. Писмо
 5. Језици
  1. Људски језици
   1. Порекло људских језика
   2. Језичка таксономија
   3. Вештачки језици
  2. Животињски језици
  3. Формални језици