Наука о језику — разлика између измена

нема резимеа измене
 
##[[Наука о језику/Развој науке о језику/Литература|Литература]]
#[[Наука о језику/Савремена лингвистика|Савремена лингвистика]]
##Увод
##Синхронијска лингвистика
###Фонетика
###Фонологија
###Морфологија и творба речи
###Синтакса
###Семантика
###Стилистика
###Прагматика
##Дескриптивна лингвистика
##Дијахронијска лингвистика
##Примењена лингвистика
##Контекстуална лингвистика
##Социолингвистика
##Когнитивна лингвистика
##Математичка и рачунска лингвистика
##Патологија говора
##Говор и писмо
##Области лингвистичких истраживања
##Интердисциплинарна лингвистичка истраживања
##Литература
#[[Наука о језику/Језик и језици|Језик и језици]]
#[[Наука о језику/Литература|Литература]]
81

измена