Наука о језику — разлика између измена

9.157 бајтова уклоњено ,  пре 15 година
сређивање
(сређивање)
 
#[[Наука=Књиге из области науке о језику/Увод|Увод]]=
#[[Наука о језику/Развој науке о језику|Развој{{Књиге науке о језику]]}}
##[[Наука о језику/Развој науке о језику/Континуитети и расколи|Континуитети и расколи]]
##[[Наука о језику/Развој науке о језику/Преисторија језика|Преисторија језика]]
##[[Наука о језику/Развој науке о језику/Античко доба|Античко доба]]
##[[Наука о језику/Развој науке о језику/Средњи век|Средњи век (од 4. до 14. века)]]
##[[Наука о језику/Развој науке о језику/Модерна времена|Модерна времена]]
##[[Наука о језику/Развој науке о језику/19. век|19. век]]
##[[Наука о језику/Развој науке о језику/Лингвистика прве половине 20. века|Лингвистика прве половине 20. века]]
##[[Наука о језику/Развој науке о језику/Лингвистика друге половине 20. века|Лингвистика друге половине 20. века]]
##[[Наука о језику/Развој науке о језику/Лингвистика краја 20. и почетка 21. века/Лингвистика краја 20. и почетка 21. века|Лингвистика краја 20. и почетка 21. века]]
##[[Наука о језику/Развој науке о језику/Литература|Литература]]
#[[Наука о језику/Лингвистика|Лингвистика]]
##[[Наука о језику/Лингвистика/Увод|Увод]]
##[[Наука о језику/Лингвистика/Области лингвистичких истраживања|Области лингвистичких истраживања]]
##[[Наука о језику/Лингвистика/Говор и писмо|Говор и писмо]]
##[[Наука о језику/Лингвистика/Синхронијска лингвистика|Синхронијска лингвистика]]
###[[Наука о језику/Лингвистика/Синхронијска лингвистика/Фонетика|Фонетика]]
###[[Наука о језику/Лингвистика/Синхронијска лингвистика/Фонологија|Фонологија]]
###[[Наука о језику/Лингвистика/Синхронијска лингвистика/Морфологија и творба речи|Морфологија и творба речи]]
###[[Наука о језику/Лингвистика/Синхронијска лингвистика/Синтакса|Синтакса]]
###[[Наука о језику/Лингвистика/Синхронијска лингвистика/Семантика|Семантика]]
###[[Наука о језику/Лингвистика/Синхронијска лингвистика/Стилистика|Стилистика]]
###[[Наука о језику/Лингвистика/Синхронијска лингвистика/Прагматика|Прагматика]]
##[[Наука о језику/Лингвистика/Дијахронијска лингвистика|Дијахронијска лингвистика]]
###[[Наука о језику/Лингвистика/Дијахронијска лингвистика/Фонетика|Фонетика]]
###[[Наука о језику/Лингвистика/Дијахронијска лингвистика/Фонологија|Фонологија]]
###[[Наука о језику/Лингвистика/Дијахронијска лингвистика/Морфологија и творба речи|Морфологија и творба речи]]
###[[Наука о језику/Лингвистика/Дијахронијска лингвистика/Синтакса|Синтакса]]
###[[Наука о језику/Лингвистика/Дијахронијска лингвистика/Семантика|Семантика]]
###[[Наука о језику/Лингвистика/Дијахронијска лингвистика/Стилистика|Стилистика]]
###[[Наука о језику/Лингвистика/Дијахронијска лингвистика/Прагматика|Прагматика]]
##[[Наука о језику/Лингвистика/Контекстуална лингвистика|Контекстуална лингвистика]]
##[[Наука о језику/Лингвистика/Социолингвистика|Социолингвистика]]
##[[Наука о језику/Лингвистика/Когнитивна лингвистика|Когнитивна лингвистика]]
##[[Наука о језику/Лингвистика/Примењена лингвистика|Примењена лингвистика]]
##[[Наука о језику/Лингвистика/Око лингвистике|Око лингвистике]]
###[[Наука о језику/Лингвистика/Око лингвистике/Патологија говора|Патологија говора]]
###[[Наука о језику/Лингвистика/Око лингвистике/Лингвистичка графологија|Лингвистичка графологија]]
###[[Наука о језику/Лингвистика/Око лингвистике/Семиологија|Семиологија (семиотика)]]
##[[Наука о језику/Лингвистика/Методе лингвистичког истраживања|Методе лингвистичког истраживања]]
###[[Наука о језику/Лингвистика/Методе лингвистичког истраживања/Дескриптивна лингвистика|Дескриптивна лингвистика]]
###[[Наука о језику/Лингвистика/Методе лингвистичког истраживања/Математичка и рачунска лингвистика|Математичка и рачунска лингвистика]]
###[[Наука о језику/Лингвистика/Методе лингвистичког истраживања/Интердисциплинарна лингвистичка истраживања|Интердисциплинарна лингвистичка истраживања]]
##[[Наука о језику/Лингвистика/Литература|Литература]]
#[[Наука о језику/Језик и језици|Језик и језици]]
##[[Наука о језику/Језик и језици/Увод|Увод]]
##[[Наука о језику/Језик и језици/Људски језици|Људски језици]]
###[[Наука о језику/Језик и језици/Људски језици/Порекло људских језиа|Порекло људских језика]]
###[[Наука о језику/Језик и језици/Људски језици/Језичка таксономија|Језичка таксономија]]
###[[Наука о језику/Језик и језици/Људски језици/Вештачки језици|Вештачки језици]]
##[[Наука о језику/Језик и језици/Животињски језици|Животињски језици]]
##[[Наука о језику/Језик и језици/Формални језици|Формални језици]]
##[[Наука о језику/Језик и језици/Литература|Литература]]
#[[Наука о језику/Говор и писмо|Говор и писмо]]
##Говор
##Писмо
###Увод
###Историја писама
####Запис мита
####Од мита до слике
####Од слике до идеограма
####Кинсеки пут: од идеограма до логограма
####Медитерански пут: од идеограма до записа слога и гласа
####Корејски пут: од идеограма до записа фонолошке особине
###Типови писама
####Митска писма
####Сликовна писма
####Идеографска писма
####Логографска писма
####Писма заснована на слогу
#####Слоговна писма
#####Консонантска писма
#####Азбучно-слоговна писма
####Азбучна писма
#####Азбучна писма са фонолошким правописима
#####Азбучна писма са морфолошко-историјским правописима
####Фонолошка писма
###Правопис
###Таксономија писама
###Литература
##Литература
#[[Наука о језику/Литература|Литература]]
81

измена