Drama je književni rod. Deli se na više književnih vrsta , kao na primer : komedija , tragedija , drama u užem smislu. Poznati pisci drama su Šekspir , Molijer , Rosin , Kornej , Vajld , Čehov itd. Tragedija je književna vrsta koja se uvek završava tragično , najčešće smrću glavnih junaka , kao i sporednih junaka (primer je Šekspirova tragedija "Romeo i Julija"). Tragedija je proslavila Šekspira , Rosana i mnoge druge dramske pisce. Komedija je smešno delo (književna vrsta) u kojoj se na smešan način putem često pogrešno shvaćenog dijaloga ismeva neka društvena pojava (kao na primer: slepo verovanje u nešto neznano) , ili nečijeg karakteta ("Izbiračica" Koste Trifkovića). Komedija se deli na : komediju karaktera , situacije i naravi.