Увод у екологију

Екологија

уреди

Екологија је наука која проучава међусобне односе живих бића и околине у којој се та бића налазе. Назив ове науке потиче од две грчке речи које у преводу значе: дом и наука. Појам екологија увео је немачки зоолог Ернест Хекел у свом делу под називом Општа морфологија организама године 1866. Утемељивачем екологије као науке сматра се ,енглески научник, Чарлс Дарвин

Подела екологије

уреди

Према организмима који су у центру изучавања екологија се дели на више подврста.Неке од главних подврста су:

  • екологија биљака
  • екологија гљива
  • екологија микроорганизама
  • екологија човека

Значај екологије

уреди

Екологија је једна од најзначајнијих наука. Знања која нам нуди екологија важна су за опстанак живог света на Земљи. У данашњем убрзаном развитку индустрије , екологија је та која нам може дати одговоре на кључна питања за заштиту природне средине , која је врло оштећена због индустрије и урбанизације. Екологија је подстакла развој других наука, као што су космичка екологија и егзобиологија.